Kredyty

Współpracujemy z największymi

Współpracujemy ze wszystkimi bankami w Polsce. Ponadto posiadamy w ofercie produkty instytucji pozabankowych, które często stanowią alternatywę dla ofert bankowych. Czasami są wręcz jedynym możliwym rozwiązaniem dla klientów, którzy nie posiadają zdolności kredytowej w banku.

Oferta dla klienta indywidualnego

Kredyt Gotówkowy

Kredyt gotówkowy to szybkie oraz wygodne źródło uzyskania środków na dowolny cel. Pomagamy wybrać najkorzystniejszą ofertę oraz dopasowujemy wysokość raty kredytu do możliwości klienta. 
Posiadamy specjalne oferty dla wolnych zawodów: Lekarzy, Stomatologów, Lekarzy Weterynarii, Adwokatów, Radców Prawnych, Notariuszy, Biegłych Rewidentów, Architektów, Komorników, Protetyków Stomatologicznych, Doradców Podatkowych, Geodetów i Właścicieli NZOZ.

Kredyt Konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny przydzielany jest na pokrycie wszystkich bądź części zobowiązań kredytobiorcy w innych bankach. Kwota kredytu konsolidacyjnego może być równa lub większa niż suma konsolidowanych zobowiązań.

Kredyt Hipoteczny

Zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym, jest to umowa udzielenia lub przyrzeczenia udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną, lub przeznaczonego na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą, lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego nabycia, lub utrzymania m.in.:

Keys and toy house on green background. Rent house. New house concept. Sale house. Real estate

Kredyt firmowy

Często jednymi z głównych źródeł finansowania wydatków firmowych są kredyty dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Ze względu na zróżnicowane profile przedsiębiorstw oraz ich potrzeby, banki posiadają w swojej ofercie kilka rodzajów kredytów:

Kredyt Hipoteczny

Najbardziej popularny sposób dofinansowania bieżącej działalności firmy. Może być wykorzystany na różne cele, np. na zakup lub remont budynku. Przyznawany jest na okres od kilku do kilkunastu lat.

Kredyt Obrotowy

Służy dofinansowaniu bieżącej działalności firmy. Z jego pomocą przedsiębiorca może np. opłacić rachunki związane z prowadzeniem działalności czy zakupić niezbędny towar.

Kredyt Inwestycyjny

Uzyskane w ten sposób środki przeznaczyć można np. na budowę domów, hali czy też ich modernizację, a także na zakup maszyn lub urządzeń. Okres spłaty kredytu jest zazwyczaj długi ze względu na jego wysokość finansową.

Zaufaj Doświadczeniu