Odfrankowienie kredytu

Czy Ty też dałeś się złapać na kuszącą perspektywę kredytu we frankach? I też szukasz teraz sposobu na uwolnienie się od niego?

Kredyty we frankach szwajcarskich, czy inaczej kredyty frankowe, okazały się pułapką zastawioną na osoby takie jak Ty. Niedozwolone z punktu widzenia prawa klauzule zawarte w umowie kredytowej, uniemożliwiały nie tylko negocjowanie, ale również utrudniały dostęp do kapitału.

Stąd coraz częstszą praktyką jest odfrankowienie kredytu lub unieważnienie wiążącej umowy. Jeśli znajdujesz się w grupie osób, na których spoczywa zobowiązanie we frankach, sprawdź, co możesz zrobić, aby pozbyć się problemu.

Współpracujemy z największymi

Unieważnienie umowy kredytowej a odfrankowienie kredytu — czym się różnią?

Decyzja o tym, jaki wybrać sposób na pozbycie się kredytu we frankach zależy w głównej mierze od umowy. Zgodnie z wyrokiem, jaki wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zawarte w umowie klauzule niedozwolone świadczą o celowym wprowadzaniu klienta banku w błąd. Taka umowa kredytowa może zostać unieważniona i tym samym przestaje obowiązywać. Warunkiem jest jednak to, że obie strony uregulują wypłaty i spłaty.

Unieważnienie umowy — co z pieniędzmi?

Przy potrąceniu roszczeń każdej ze stron należy sprawdzić, czy suma wypłaconego kapitału nie jest przypadkiem wyższa od sumy pobranych od kredytobiorcy spłat. Jeśli tak się zdarzy, kredytobiorca jest zobowiązany uregulować różnicę.

Odfrankowienie umowy

W przypadku odfrankowienia umowy kredytowej kredyt zostanie zamieniony na kredyt w złotówkach z niskim oprocentowaniem.

odfrankowienie kredytu

Bank jest natomiast zobowiązany do usunięcia wszelkich niedozwolonych klauzul z poprawionej umowy kredytowej. W takim przypadku przelicza się spłaty i saldo i jeśli frankowicz płacił zawyżone raty, przysługuje mu zwrot nadpłaty. Odfrankowienie kredytu wiąże się z obniżeniem salda kredytu oraz rat.

Jak obliczyć odfrankowienie kredytu?

Jeżeli chcesz zorientować się, jak będą wyglądały Twoje rozliczenia z bankiem po odfrankowieniu kredytu, możesz skorzystać z dostępnych w internecie kalkulatorów.

Jak działa kalkulator frankowy?

Skorzystanie z kalkulatora pozwoli Ci w przybliżeniu wyliczyć koszt odfrankowienia kredytu.

Z dostępnych opcji najprawdopodobniej będziesz musiał wybrać:

  • bank, który udzielił Ci kredytu,

  • datę wypłaty kredytu,

  • czy kredyt był wypłacany w transzach,

  • kwotę wypłaconą przez bank w złotówkach,

  • wysokość marży banku,

  • liczbę rat kredytu,

  • czy kredyt został spłacony we wcześniejszym terminie.

Niektóre kalkulatory łączą funkcję kalkulatora odfrankowienia, unieważnienia umowy we frankach oraz ugody frankowej.

Od czego zacząć odfrankowienie umowy kredytu?

Jeśli chcesz przeprowadzić odfrankowienie umowy kredytowej, możesz złożyć stosowny wniosek do banku, w którym doszło do zawarcia umowy kredytu frankowego. Jeżeli nie spotka się to z pozytywną reakcją ze strony banku, pozostaje Ci złożyć wniosek do sądu.

odfrankowienie kredytu

Pamiętaj jednak, że wniosek będzie zasadny jedynie w przypadku umowy kredytu indeksowanego w walucie obcej.

Czy warto skorzystać z pomocy prawnej?

Jeśli Twój kredyt jest indeksowany we frankach, warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach takich jak unieważnienie umowy kredytu frankowego lub kwestiach odfrankowienia kredytu.

Prawnik, który przejmie Twoją sprawę, będzie reprezentować Cię w sądzie. Sprawdź, czy prawnicy kancelarii mają kompetencje do zajmowania się spawami frankowiczów. Najlepiej jeśli skorzystasz z polecenia i sprawdzonej opinii. Niestety, problemy frankowiczów stały się dla niektórych kancelarii wyłącznie sposobem na zarabianie.

Jak przeprowadzić unieważnienie umowy

W niektórych przypadkach sąd decyduje o unieważnieniu umowy kredytowej. Dzieje się tak wówczas, gdy sąd uzna, że po usunięciu z umowy niedozwolonych postanowień umownych nie może ona być realizowana. Wskutek usunięcia takich klauzul nie można na przykład wyliczyć sumy do spłaty, czy ustalić rat kredytu.

Zwrot należności

W przypadku uznania umowy przez sąd za nieważną traktuje się ją tak, jakby nigdy nie została podpisana. Oczywiście taki obrót sprawy wiąże się z żądaniem od banku zwrotu wszystkich nadpłaconych rat kredytu oraz tzw. spreadów, natomiast kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu kapitału.

Unieważnienie umowy kredytu indeksowanego

Należy pamiętać, że kredyt indeksowany to taki, który został zaciągnięty w złotówkach (PLN), ale obliczany jest na podstawie kursu franka szwajcarskiego (CHF). Wówczas kwota do spłaty podana jest w naszej walucie.

Unieważnienie zawartej umowy kredytowej — stanowisko sądów

Wynik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2019 roku dopuścił możliwość unieważnienia umowy kredytu indeksowanego. Podobnie jak w omawianych wcześniej rodzajach kredytu, nieważność kredytu indeksowanego wynika z obecności w umowie klauzul niedozwolonych (tzw. abuzywnych). Co ważne, wspomniane klauzule niedozwolone nie mogą zostać zastąpione innymi. Umowa musi zostać sporządzona na nowo — nowa wersja umowy może być efektem zamiany kredytu walutowego na złotówkowy lub unieważnienia zawartej wcześniej umowy kredytowej i traktowania jej tak, jakby nigdy nie była podpisana (bank nie miał uprawnień do przeliczania spłacanych rat wyrażonych w złotówkach na franki szwajcarskie).

Sądy polskie z zasady przychylają się do unieważnienia umowy kredytu indeksowanego, ponieważ opcja przewalutowania rodzi wątpliwości prawne. Kredyt indeksowany przerzucał odpowiedzialność za wahania franka na kredytobiorcę, poza tym odchodził od ustawowej konstrukcji umowy kredytu.