Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Gdy konsument ma kredyt w banku, może potencjalnie otrzymać zwrot części prowizji, jeśli spłaci cały kredyt przed terminem. Wynika to z klauzuli zawartej w ustawie o kredycie konsumenckim, która pozwala na zwrot części kredytu w przypadku spłaty przed terminem. Postępując w ten sposób, można obniżyć całkowity koszt kredytu, co oznacza, że jest to korzystne zarówno dla konsumenta, jak i dla banku. Spłata całego kredytu przed terminem nie zawsze jest opcją dla każdego, ale może być ogromnie korzystna dla tych, którzy są w stanie to zrobić.

Współpracujemy z największymi

zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Dokładna kwota, która zostanie zwrócona, zależy od tego, ile spłaciłeś wcześniej i od innych czynników, ale może to stanowić dużą różnicę w zmniejszeniu ogólnych kosztów spłaty zadłużenia. Kiedy kredytobiorca spłaci całość kredytu przed terminem określonym w umowie, wtedy całkowity koszt kredytu automatycznie ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą skróconego okresu. Ma to zastosowanie nawet w przypadku kiedy konsument poniósł je przed tą spłatą. Tak dzieje się właśnie w przypadku prowizji, która była zapłacona w całości przy podpisywaniu umowy. Możemy uzyskać zwrot prowizji już zapłaconej proporcjonalnie do okresu skróconego.

Zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego

Jeśli chodzi o spłatę zobowiązań, wnioskowanie o zwrot prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego jest opcją, której nie należy pomijać. Osoba fizyczna może zdecydować się na spłatę kredytu wcześniej niż zakładano i może ubiegać się o zwrot wszelkich związanych z tym prowizji. Proces ten obejmuje zazwyczaj złożenie formalnego wniosku do pożyczkodawcy wraz z dokumentacją określającą, kiedy pożyczka została spłacona i ile prowizji zostało naliczonych. Po zatwierdzeniu pożyczkodawca zwróci pożyczkobiorcy pełną kwotę prowizji, która została wypłacona w ramach wcześniejszej spłaty pożyczki. 

Należy pamiętać, że nie wszyscy pożyczkodawcy oferują zwrot kosztów za wcześniejszą spłatę, więc najlepiej potwierdzić to z pożyczkodawcą przed podjęciem działań. Spłata kredytu przed terminem daje nam możliwość obniżenia kosztów kredytu. Według stanowiska Rzecznika Finansowego i prezesa UOKiK dzięki wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego, czy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego bank ma obowiązek zwrócić część kosztów prowizji oraz wszelkich opłat administracyjnych. W zależności od banku będziemy musieli wypełnić wniosek o zwrot prowizji za spłatę kredytu.

Wyrok TSUE - zwrot prowizji bankowej przy wcześniejszej spłacie kredytu

Zgodnie z Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kredytobiorca w przypadku przedterminowej spłaty kredytu gotówkowego może liczyć na zwrot kosztów w tym m.in. prowizji. Aby tak się stało, w ciągu 6 lat od spłaty kredytu należy złożyć odpowiedni wniosek. Podobny zapis znajdziemy w Ustawie o Kredycie Konsumenckim. W praktyce nie wszystkie banki akceptują takie wnioski. W związku, z tym że wyrok Trybunału zapadł 11 września 2019 roku, banki często odrzucają wnioski osób, które zaciągnęły kredyt przed tą datą. Ważne są elementy, które znajdą się we wniosku o zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu. Na pewno musimy tam umieścić nasze dane jako kredytobiorcy, numer i datę zawarcia umowy, a także powołać się na odpowiednie przepisy i wyrok TSUE. 

W ostateczności możemy zgłosić się po pomoc do Rzecznika Finansów, a następnie do sądu. Możemy się starać o zwrot prowizji w związku z wcześniejszą spłatą kredytu konsumenckiego, jak i hipotecznego.

najtańszy kredyt gotówkowy

Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego - o czym warto pamiętać?

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim mamy prawo do spłaty całości kredytu przed terminem, jednak nie jest to jedyna opcja. Możemy również nadpłacać częściowo kredyt, dzięki temu szybciej maleje kapitał i szybciej spłacimy zobowiązanie, a także obniżymy jego koszty. Pamiętajmy, że z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu w całości nie wszystkie koszty, jakie ponieśliśmy, do nas wrócą. Są to na przykład opłaty notarialne, czy opłaty za ubezpieczenie. Możemy się natomiast starać o zwrot opłat i prowizji.

Kolejna ważna rzecz, o której należy pamiętać to data spłaty kredytu przed terminem – większość banków pobiera opłatę za wcześniejszą spłatę, jeśli zrobimy to w okresie 3 lat od zaciągnięcia zobowiązania. W tym przypadku koszty wynoszą 3% wartości kredytu. Warto więc przeliczyć sobie czy bardziej opłacalne jest czekać do czwartego roku, czy też zwrot prowizji przewyższy koszty za wcześniejszą spłatę.

Zwrot prowizji od kredytu - spłata kredytu przed terminem

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim mamy prawo do spłaty całości kredytu przed terminem, jednak nie jest to jedyna opcja. Możemy również nadpłacać częściowo kredyt, dzięki temu szybciej maleje kapitał i szybciej spłacimy zobowiązanie, a także obniżymy jego koszty. Pamiętajmy, że z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu w całości nie wszystkie koszty, jakie ponieśliśmy, do nas wrócą. Są to na przykład opłaty notarialne, czy opłaty za ubezpieczenie. Możemy się natomiast starać o zwrot opłat i prowizji.

Kolejna ważna rzecz, o której należy pamiętać to data spłaty kredytu przed terminem – większość banków pobiera opłatę za wcześniejszą spłatę, jeśli zrobimy to w okresie 3 lat od zaciągnięcia zobowiązania. W tym przypadku koszty wynoszą 3% wartości kredytu. Warto więc przeliczyć sobie czy bardziej opłacalne jest czekać do czwartego roku, czy też zwrot prowizji przewyższy koszty za wcześniejszą spłatę.

Zaufaj Doświadczeniu